Estrangeria

Obtenció de la nacionalitat espanyola per residència

Concepte de nacionalitat: La Nacionalitat és un atribut de la personalitat. Es concep com el vincle que uneix una persona a un Estat. Aquest vincle té com a conseqüència la plenitud de drets i obligacions en l’organització jurídica-política de l’Estat. És a dir, l’individu gaudeix d’uns drets que pot exigir a l’organització estatal a la…

LLEGIR-NE MÉS
Estrangeria

Són espanyols d’origen els fills de pares estrangers nascuts a Espanya?

L’adquisició de la nacionalitat sol regir-se, als diferents ordenaments jurídics del món, pel principi de l’ius sanguinis (quan s’adquireix la nacionalitat dels ascendents) i per l’ius soli (quan s’adquireix la nacionalitat de l’Estat on s’ha nascut). Així, alguns Estats atorguen la seva nacionalitat a tothom que neix al seu territori, com el cas dels Estats…

LLEGIR-NE MÉS
Estrangeria

Sóc un ciutadà de la UE a Barcelona. Què he de fer per regularitzar la meva residència?

Què és el NIE i per què és tan difícil d’obtenir? El artículo 20.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que “Será ciudadano de la Unión, toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional, sin sustituirla”. En virtud…

LLEGIR-NE MÉS