Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom empresa: Murlà&Contreras Advocats S.L.P.
Domini: murlacontreras.com
Domicili: c/ Diputació, 305 4rt 4B 08009 Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic de contacte: info@murlacontreras.com
CIF: B66979659
Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, Llibre — de Societats, Secció –, foli –, tom –, full 11.110, a 9-2-1966

Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal Murlà&Contreras Advocats S.L.P. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

Murlà&Contreras Advocats S.L.P. proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet propietats a Murlà&Contreras Advocats S.L.P. als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Murlà&Contreras Advocats S.L.P. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Murlà&Contreras Advocats S.L.P., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Murlà&Contreras Advocats S.L.P. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Murlà&Contreras Advocats S.L.P. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Murlà&Contreras Advocats S.L.P. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Murlà&Contreras Advocats S.L.P.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Murlà&Contreras Advocats S.L.P.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Murlà&Contreras Advocats S.L.P.

L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Murlà&Contreras Advocats S.L.P.

Protecció de dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (de 25 de Maig de 2016), pots consultar tota la informació relativa a la política de privacitat en aquesta pàgina.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Murlà&Contreras Advocats S.L.P. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Murlà&Contreras Advocats S.L.P. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que Murlà&Contreras Advocats S.L.P. disposi d’enllaços cap a altres llocs d’Internet, Murlà&Contreras Advocats S.L.P. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Murlà&Contreras Advocats S.L.P. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

Murlà&Contreras Advocats S.L.P. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions General és d’ús.

Generalitats

Murlà&Contreras Advocats S.L.P. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Murlà&Contreras Advocats S.L.P.podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Murlà&Contreras Advocats S.L.P. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.