Estrangeria

Autorització de residència temporal no lucrativa (per estrangers no residents)

Molts clients contacten amb Murlà & Contreras Advocats  des dels seus països d’origen per cercant la forma de sol·licitar una residència a Espanya que els permeti gaudir de millors oportunitats. En molts casos, l’autorització de residència temporal no lucrativa es presenta com una oportunitat interessant per les persones estrangeres no residents i la millor via per accedir a una residència permanent per tota la família i, fins i tot, a la nacionalitat espanyola.

Cal tenir present que, en termes generals,  l’obtenció d’un permís de residència a Espanya o a la Unió Europea no és una tasca senzilla. Per poder obtenir un permís de treball per compte aliè es requereix  una oferta de treball realitzada per un ocupador que haurà de ser molt pacient, doncs caldrà que esperi  uns mesos fins que, efectivament, pugui contractar a la persona estrangera. Això és perquè primer cal sol·licitar un certificat a l’autoritat administrativa competent que acrediti que entre els nacionals i residents al territori en situació de desocupació no hi ha cap altra persona apta per ocupar la plaça de treball oferta. Per obtenir aquest certificat prèviament s’haurà de penjar l’oferta a un portal públic i caldrà entrevistar a les persones que vulguin participar a la selecció per la vacant.

Per altra banda, per poder optar a un permís de residència i treball per professionals altament qualificats, el salari haurà de rondar els 40.000 euros a l’any. Així, estem parlant de llocs de treball amb una remuneració molt per sobre de la mitjana.

A la vegada sol·licitar un permís de residència i treball per compte propi és dur, doncs se li exigeix al sol·licitant tenir l’empresa pràcticament llesta per iniciar la seva activitat. Degut a la quantitat de requisits exigits per l’administració, que sol·licita informes de viabilitat, llicències, plans de negoci etc., és de les sol·licituds més complicades d’obtenir.

Si sumem a l’anterior que els estudiants no són considerats com a residents sinó que la seva vinculació amb l’Estat es cataloga com d’estada, a M&C considerem que la sol·licitud d’un visat de residència temporal no lucrativa per venir a Europa és una opció excel·lent. Aquesta autorització es concedeix quan la persona estrangera compta amb suficients mitjans econòmics per residir a Espanya durant un  any sense treballar, permetent-li l’entrada com a resident. Amb aquest permís, els temps de residència compta per poder sol·licitar, amb posterioritat, la nacionalitat espanyola (recordem que als nacionals  de països llatinoamericans se’ls exigeixen dos anys de residència regular i continuada per poder sol·licitar la nacionalitat).

Això si, cal tenir present que amb aquest tipus de residència no es podran realitzar activitats laborals o professionals, al menys durant el primer any. A partir d’aquest moment existeix la possibilitat de modificar el permís per poder treballar, Després de cinc anys de tenir aquesta residència es podrà sol·licitar la residència de llarga duració. A partir ‘aquest moment la persona estrangera podrà treballar sense limitacions.

Així, si una persona estrangera vol tenir una residència de llarga duració a Europa i pot demostrar que té mitjans econòmics suficients per les seves despeses d’estada i manutenció, incloent, en el seu cas, les de la seva família, recomanem als nostres clients la sol·licitud de residència no lucrativa, doncs no cal aportar un contracte de treball ni tampoc dur a terme una inversió inicial en un projecte empresarial.

I doncs, què s’entén per “mitjans econòmics suficients”?

La resposta que trobem a la normativa espanyola és: una quantitat que representi mensualment en euros el 400% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), o el seu equivalent en moneda estrangera.

Això vol dir que una persona que el 2020 vulgui sol·licitar un permís de residència temporal no lucrativa a Espanya haurà d’acreditar inicialment que compta amb uns mitjans econòmics de, al menys, 25.816,12 euros pel primer any.

A ka quantitat anterior cal sumar-hi, pel sosteniment de cada un dels familiars a càrrec seu, una quantitat que representi mensualment en euros el 100% de l’IPREM, o el seu equivalent en moneda estrangera. L’IPREM anual del 2020 és de 6.454,03 euros.

Opcions per acreditar els mitjans econòmics:

  1. En la majoria de casos, la disponibilitat econòmica es demostra amb documentació bancària. En aquest cas, les missions diplomàtiques o oficines consulars solen demanar els estats de comptes dels darrers 12 mesos, juntament amb el saldo mitjà i el saldo actual.
  2. Acreditar una font de percepció periòdica d’ingressos (podria ser la renda generada pel lloguer d’un immoble, la percepció d’una pensió de jubilació, etc.).
  3. Es podrà acreditar per qualsevol mitjà de prova, incloent l’aportació de títols de propietat, xecs certificats o targetes de crèdit acompanyades d’una certificació bancaria que acrediti la quantitat disponible com a crèdit a la targeta.

A Murlà & Contreras Advocats, oferoim un servei integral als sol·Licitants de permís de residència temporal no lucrativa que inclou la cerca d’un habitatge i tot l’acompanyament legal i administratiu necessari una vegada la persona estrangera entra al territori espanyol.

Contacta amb nosaltres per correu electrònic a info@murlacontreras.com, trucant al (+34)935113062 o omplint el formulari que trobaràs a https://murlacontreras.com/contacte-i-localitzacio/ per exposar-nos el teu cas, demanar pressupost o per iniciar els tràmits d’aquest permís de residència.

Publica un comentari

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat