Pro-bono Legal & Dret Animal

El Dret Animal fa referència a tota la normativa jurídica que regula la relació entre els éssers humans i la resta d’animals. En particular, aquelles que limiten l’ús i gaudi i la disposició d’aquests éssers sentints amb la finalitat de garantir a cada individu animal el seu benestar i/o de protegir la seva vida i integritat física.

Murlà & Contreras Advocats, S.L.P. som conscients de la necessitat de benestar i protecció que requereixen els animals en tots els àmbits, per això oferim els nostres serveis a particulars, associacions de protecció animal i ONG, veterinaris, ramaders, col·legis professionals, administracions públiques i qualsevol que, sigui quin sigui el motiu, tingui tracte amb animals i cerqui garantir-los un nivell de benestar i protecció d’acord amb les lleis vigents.

Murlà & Contreras Advocats, S.L.P. som pioners en l’estudi i l’aplicació del Dret Animal. En Carlos Contreras, el nostre soci fundador, és el primer Doctor cum laude en Dret Animal d’Espanya. El Dr. Contreras compta amb una amplia experiència en l’estudi del Dret Animal, amb publicacions que així ho avalen, com les següents:

 • CONTRERAS, C., Régimen jurídico de los animales en Chile, Colombia y Argentina. Ed. Tirant Lo Blanch (València 2016) ISBN: 978-84-9086-437-1 (Llibre)
 • CONTRERAS, C., Panorama del Derecho Animal en Latinoamérica, en, Biblioteca de Gobernanza y Derecho Animal. P. 185-242. Editorial Marcial Pons (Madrid 2015) ISBN:9788416402212 (Capítol de llibre)
 • CONTRERAS C., Los animales de compañía en el sistema integrado de transporte público colectivo de Barcelona, en, Animales y Derecho. P. 138-146 Ed. Tirant Lo Blanch (València 2015) ISBN13:9788490538579 (Capítulo de Libro)

Per la seva part, la nostra sòcia Núria Murlà, l’any 2008 va fundar Galgos 112, una de les associacions protectores de llebrers i podencs de referència a Europa. Aquesta associació ha rescatat a més de 5.000 gossos de situacions de maltractament, explotació i abandonament, reubicant-los amb famílies d’arreu del món com a animals de companyia. La seva experiència en la gestió d’aquest tipus d’associacions i la seva excel·lent formació acadèmica, la doten d’un avantatge molt significatiu respecte d’altres professionals de l’àmbit del Dret Animal. Des de la creació del nostra despatx, formem part de l’equip legal de Galgos 112, a qui oferim, sense ànim de lucre, els nostres serveis jurídics.

Ens omple d’orgull aportar els nostres coneixements, de forma altruista a una causa tan noble com la protecció dels animals.

L’experiència i saber fer del nostre despatx en aquesta matèria es fa constar no només amb els resultats favorables als nostres clients als tribunals, sinó també a les publicacions dels nostres socis, tant les individuals com les col·lectives, en mitjans nacionals i internacionals.

AMurlà & Contreras Advocats, S.L.P. tenim una visió global del Dret Animal. Som coneixedors de la legislació aplicalbe als animals a nivell local, autonòmic, estatal, europeu i internacional i ens seguim formant dia a dia per mantenir la nostra posició avantatjada en la defensa jurídica i legals dels animals i d’aquells que en tenen cura.

A Murlà & Contreras Advocats, S.L.P. portem qualsevol cas o controvèrsia, de naturalesa privada o pública, al que hi hagi involucrats:

Animals de companyia

Més de la meitat dels habitants de Barcelona conviuen amb animals de companyia. Actualment no hi ha cap despatx d’advocats que es dediqui exclusivament a temes de Dret Animal. Així, Murla & Contreras Advocats, S.L.P. es presenta com una necessitat.

Dret Civil

 • Animals de companyia, comunitats de veïns i contractes de lloguer: T’ajudem quan et diuen que està prohibit tenir un animal de companyia a la teva comunitat de veïns o habitatge de lloguer.
 • Animals de companyia en els procediments de separació i divorci: Sol·licitem la custòdia del teu animal de companyia, a més de tramitar el procediment de separació o divorci.
 • Testaments a favor d’animals de companyia: T’ajudem a realitzar disposicions testamentàries a favor d’animals.
 • Responsabilitat civil per negligència veterinària: Indemnitzacions per danys i perjudicis. Peritatges veterinaris i etològics.
 • Responsabilitat civil extracontractual per danys produïts per animals de companyia: Accidents de trànsit, mossegades i danys a persones o altres animals.
 • Redacció de contractes d’adopció o accions per incompliment: Assessoria a associacions i particulars que vulguin adoptar un animal de companyia.

Dret Penal

 • Redacció de denúncies i presentació de querelles: Per delictes de maltractament i abandonament d’animals de companyia
 • Defensa: En els casos en que s’ha actuat per salvar la vida o protegir la integritat física d’un animal de companyia davant d’un maltractament o abandonament.

Dret Administratiu

 • Tramitació de permisos i llicències per establir centres d’acollida: Els centres d’acollida d’animals de companyia han de complir els requisits establerts a la seva normativa específica i a la de nuclis zoològic. Revisem la normativa i duem a terme els tràmits pertinents per establir un centre d’acollida d0animals de companya.
 • Tramitació de la documentació necessària per viatges d’animals de companyia: Viatges amb avió (interns i transoceànics): tràmits amb companyies aèries i permisos de sortida i entrada d’animals.

Els desplaçaments d’animals de companyia estan regulats per normativa sanitària comunitària i nacional. Tramiten tots els certificats i permisos que acrediten que l’animal de companyia compleix els requisits sanitaris d’entrada, donat que l’incompliment pot comportar la quarantena o reexpedició de l’animal al país d’origen.

Altres

 • Cursos de formació i educació: Sobre tinença responsable, benestar dels animals de companyia i gestió de colònies de gats.
 • Informes de dret i treballs de recerca sobre problemàtiques jurídiques relacionades amb els animals de companyia.

Animals de granja o de producció

La normativa aprovada per la Unió Europea que afecta els animals granja és extensa. En concret la Unió Europea ha establert principis i estàndards mínims de benestar dels animals de producció en la cria, el transport i el sacrifici. Tot i això, aquesta normativa no es sol aplicar com caldria.

Dret Civil

 • Responsabilitat civil per negligència veterinària: Indemnitzacions per danys i perjudicis. Peritatges veterinaris i etològics.
 • Responsabilitat civil extracontractual per danys produïts per animals de granja: Accidents de trànsit, danys ocasionats a persones o altres animals.

Dret Penal

 • Redacció de denúncies i presentació de querelles: Per delictes de maltractament i abandonament d’animals domèstics
 • Defensa: En els casos en que s’ha actuat per salvar la vida o protegir la integritat física d’un animal domèstic davant d’un maltractament o abandonament.

Dret Administratiu

 • Denúncies i procediments sancionadors: Interposició de denúncies administratives i inici de procediments sancionadors per vulneració de la normativa que regula la cria, el transport i el sacrifici d’animals de producció de qualsevol espècie.
 • Assessoria i tramitació de la documentació necessària pel transport d’animals de producció: Transport intern i dins la Unió Europea. Importació i exportació d’animals de producció.Els desplaçaments d’animals de producció estan regulats per normativa sanitària nacional i comunitària. Tramitem tots els certificats i permisos que acrediten que els animals compleixen els requisits sanitaris d’entrada i sortida.
 • Tramitació dels permisos i llicències per establir santuaris d’animals de granja: Els santuaris d’animals de granja, jurídicament són considerats explotacions ramaderes extensives i se’ls aplica la normativa relativa a nuclis zoològics.

Altres

 • Assessoria a ramaders: Assessorem els agents implicats en la ramaderia amb la finalitat de que s’apliqui correctament la normativa nacional i comunitària de benestar per evitar sancions.
 • Cursos d’educació i formació: Sobre la interpretació de la legislació existent relativa ala animals de granja i sobre el benestar d’aquesta animals.
 • Informes de dret: Relatius a l’aplicació i interpretació de la legislació relativa als animals de granja i el seu benestar.

Animals salvatges

Les relacions entre els humans i els animals salvatges poden tenir diferent naturalesa, per exemple, el comerç d’espècies exòtiques, nuclis zoològics, santuaris i exhibicions, espectacles amb animals salvatges, cacera i gestió d’espècies no autòctones. Així, existeix una normativa abundant que ha de ser aplicada i respectada.

Dret Civil

 • Responsabilitat civil per negligència veterinària: Indemnitzacions per danys i perjudicis. Peritatges veterinaris i etològics.
 • Responsabilitat civil extracontractual per danys produïts per animals salvatges en possessió de particulars: Accidents de trànsit, danys ocasionats a persones o altres animals.

Dret Administratiu

 • Denúncies i procediments sancionadors: Interposició de denúncies administratives i inici de procediments sancionadors per vulneració de la normativa que regula el comerç d’espècies amenaçades, nuclis zoològics, exhibicions i espectacles amb animals, cacera i gestió d’espècies no autòctones.
 • Assessoria i tramitació de permisos d’importació i realització de tràmits duaners d’espècies contingudes als annexos de la Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades i de Fauna i Flora Silvestres (CITES)

Altres

 • Assessoria: Als agents involucrats en l’activitat en qüestió amb la finalitat d’aplicar correctament la normativa nacional i comunitària relativa al benestar d’animals salvatges.
 • Cursos d’educació i formació: Sobre la interpretació de la legislació existent relativa ala animals salvatges i sobre el benestar dels animals mantinguts en captivitat.
 • Informes de dret: Sobre problemàtiques jurídiques relatives a l’aplicació i interpretació de la legislació relativa a animals salvatges.

A Murlà & Contreras us oferim els nostres serveis en Dret Animal

RESPONSABILITAT I PROFESSIONALITAT

El nostre despatx destaca per la seva vocació internacional: està composat per professionals altament especialitzats i compromesos amb la recerca acadèmica.

SOM UN EQUIP
MULTILINGÜE

Parlem anglès, francès, català i castellà. La nostra experiència, formació i capacitat per parlar altres idiomes ens permeten oferir serveis legals a inversors estrangers.

UN CONJUNT DE SERVEIS INTEGRALS

El nostre despatx compta amb una amplia experiència en l’atenció, de manera integral, de consultes legals dels nostres clients estrangers, amb responsabilitat professionals i empatia.