Estrangeria

Obtenció de la nacionalitat espanyola per residència

Concepte de nacionalitat: La Nacionalitat és un atribut de la personalitat. Es concep com el vincle que uneix una persona a un Estat. Aquest vincle té com a conseqüència la plenitud de drets i obligacions en l’organització jurídica-política de l’Estat. És a dir, l’individu gaudeix d’uns drets que pot exigir a l’organització estatal a la…

LLEGIR-NE MÉS
General

Residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea, incloent Espanya, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa

Tot sovint s’apropen persones a Murlà & Contreras Advocats amb una consulta similar; són nacionals espanyols i volen portar els seus pares a Barcelona mitjançant una reagrupació familiar. A tots ells els hem d’informar que el tràmit a seguir en aquest cas no és el  de la reagrupació familiar sinó el de l’obtenció de targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea[1], l’Espai Econòmic Europeu[2] i Suïssa.

LLEGIR-NE MÉS
General

Autoritzacions per circumstàncies excepcionals (arrelaments)

Els estrangers que siguin a Espanya en situació irregular (sense una autorització administrativa d’estància o residència) poden optar a una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. El supòsit més comú és el conegut com arrelament. L’arrelament és un procediment administratiu excepcional que possibilita la regularització d’aquells estrangers que acreditin vincles socials, familiars o laborals amb…

LLEGIR-NE MÉS