Per poder sol·licitar el permís de residència per arrelament social es requereix, a  més del passaport i els antecedents penals del país d’origen: Haver-se estat a Espanya, de forma continuada, per un període mínim de tres anys. La forma més habitual d’acreditar els tres anys és amb el volant del padró. Si aquesta forma no…